Historia Polski

Na początku X w., na terenie Europy Środkowo-wschodniej, powstało państwo plemienia Polan, które zaczęło podbijać inne. Od Polan, pochodzi nazwa naszego państwa - Polska. W 966 roku Książę Polski Mieszko I, przyją chrzest, co miało potem wiele korzyści. W 1410 pod wsią Grunwald, odbyła się największa bitwa średniowiecznej Europy - bitwa z Zakonem Krzyżackim. Choć i jedna i druga strona biła się zaciekle, ostatecznie Korona Polska ją wygrała. W 1795 Rzeczpospolita Obojga Narodów, znikła z mapy świata, ale polacy dalej dzielnie walczyli o Polskę. Od 1807 do 1815 powstała kolebka Państwa Polskiego - Księstwo Warszawskie. Było to państwo podległe Francji, lecz polacy przez ten krótki czas mogli poczuc się wolnymi. Nasi dalej walczyli. Powstania Listopadowe od 1830 do 1831 i Styczniowe od 1863 do 1864 pokazały, że Państwo Polskie istnieje!

I teraz ten moment!

11 listopada 1918 roku kończy się I Wojna Światowa, a Polska odzyskuje niepodległość, lecz szybko musiała jej bronić. W 1920 roku wybuchła Polski-Bolszewicka wojna, a Armia Czerwona 15 sierpnia była pod Warszawą. Ale się obroniliśmy. Doskonała technika i wolni.

1 września 1939 roku Polske najeżdzają Niemcy i ZSRR. Przegrywamy kampanię i zaczyna się 75 letnia niewola.

Lecz nadszedł czas wolności! 28 sierpnia 2014 roku, Józef Piłsudski odtwarza Rzeczypospolitą, a 29 sierpnia ogłasza niepodległość...